cabecera

poster-video1

Fundació Secretariat Gitano

logo-interior

La Fundació Secretariat Gitano és una entitat social intercultural sense ànim de lucre que impulsa el desenvolupament de la comunitat gitana.

Duem a terme una gran quantitat d’accions per afavorir la promoció integral de la comunitat gitana des de l’atenció a la diversitat cultural, per contribuir a la construcció d’una societat més justa, en què les persones gitanes tinguin condicions d’igualtat respecte del conjunt de la població.

Millorar els processos educatius de les nenes i nens gitanos, i impulsar programes d’accés a l’ocupació, són clau per trencar el cercle de la pobresa i garantir la igualtat d’oportunitats.

https://www.gitanos.org

final

poster-video3