cabecera

poster-video1

Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

logo-interior

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una institució catòlica, sense ànim de lucre, que té l’objectiu de promocionar i millorar la salut de les persones i la seva qualitat de vida, sense distincions per qüestió de gènere, creences o origen, per crear una societat més justa i solidària.

Al llarg de la nostra història hem mantingut la solidesa del nostre servei, particularment en cures pal·liatives. En aquest sentit, treballem de manera integral i humanitzadora per minimitzar el patiment de les persones que tenen malalties greus.

http://www.hsjd.es/

final

poster-video3