cabecera

poster-video1

CREarte

logo-interior

El projecte CREarte gira al voltant de dos eixos fonamentals: l’artístic i el de la defensa dels drets de les persones amb discapacitat.

L’objectiu del projecte és generar les condicions òptimes per fer que les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament puguin fer servir la fotografia com un mitjà de comunicació i expressió que els permeti assolir l’autodeterminació i defensar els seus drets.

http://fundacionaprocor.org

final

poster-video3