cabecera

poster-video1

Fundació Cepaim

logo-interior

A la Fundació Cepaim tenim un compromís amb les persones més vulnerables.
Promovem un model de societat inclusiva i intercultural que faciliti l’accés ple als drets de ciutadania de tothom i, de manera especial, de les persones migrants, desenvolupant polítiques de lluita contra qualsevol forma d’exclusió social i col·laborant en el desenvolupament dels territoris locals i dels països d’origen de les persones migrants.

Entre moltes altres actuacions, donem suport a les famílies en situació de vulnerabilitat enfortint-ne el desenvolupament i l’autonomia mitjançant l’educació.

http://www.cepaim.org

final

poster-video3